#
#

O mnie

Karolina Rybus-Przeniosło

Jestem dyplomowanym coachem, posiadam międzynarodowy certyfikat praktyka PRISM Brain Mapping

Od ponad 12 lat z sukcesem, wdrażam długofalowe projekty rozwojowe dla klienta biznesowego oraz administracji publicznej.

Zajmuję się planowaniem strategicznym procesów HR, a także ich implementacją i monitorowaniem. Wdrażam dedykowane dla organizacji programy rozwojowe, coachingowe i talentowe, a także programy wspierające sprzedaż. Swoją wiedzą i doświadczeniem, zdobytym w pracy dla wielu organizacji, dzielę się w praktyce jako doradca strategiczny w obszarze komunikacji i zarządzania relacjami.

Ponadto prowadzę coachingi w Indonezji, jestem specjalistą w Centrum Medycznym FEMINIUM gdzie prowadzę coaching dla przyszłych rodziców.  Moje wypowiedzi pojawiają się m.in. w PANI, SENS, Business Woman and Life,  MINT Magazin, występuję jako prelegent podczas konferencji biznesowych m.in. Puls Biznesu, jestem autorką artykułów z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania oraz marki osobistej oraz współpomysłodawczynią projektu coachingowego „KorpoMama”.

Z wykształcenia jestem socjologiem, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz absolwentką prestiżowych studiów podyplomowych „Professional Coaching” na Akademii im. Leona Koźmińskiego, ukończyłam kurs „Neurosciene in coaching”.

Jedną z ważniejszych wartości w moim życiu jest rozwój i samodoskonalenie dlatego stale podnoszę swoje kompetencje i wiedzę. Moją misją jest wsparcie i pomoc innym w drodze do realizacji ich celu.

#

PRISM

PRISM Brain Mapping

PRISM Brain Mapping jest nowoczesnym i wielowymiarowym narzędziem diagnostycznym badającym preferencje behawioralne ludzi w ich środowisku zawodowym oraz w sferze prywatnej. Opiera się na wiedzy psychologiczej oraz współczesnej neuronauce.

PRISM wykorzystywany jest przez firmy na całym świecie m.in. przez NATO, HSBC, Goodyear Dunlop, Chinese University of Hong Kong.

PRISM generuje 3 różne profile zachowania osoby oraz identyfikuje 8 map wymiarów zachowania i mierzy 26 kluczowych preferencji w środowisku pracy.

Uzyskana w wyniku badania PRISM mapa ma dużą wartość poznawczą dla osoby badanej, lub badanego zespołu, ale przede wszystkim otwiera ogromną przestrzeń jako baza do dalszego rozwoju.

Oferuję różnorodne programy rozwojowe oparte na diagnostyce PRISM, które wspierają osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w sferze osobistej i zawodowej.

PROGRAMY ROZWJOWE PRISM

I. PRISM BRAIN MAPPING DEVELOPEMENT

PD to program skierowany do świadomych firm, które pragną aby ich pracownicy odnosili ponadprzeciętne wyniki zawodowe.  PRISM Brain Mapping zostało zaprojektowane specjalnie dla potrzeb zmieniającego się świata biznesu. 

Uniwersalność i dokładność PRISM Brain Mapping pozwala na jego szerokie zastosowanie w obszarze HR m.in.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI

Wskazanie silnych stron pracownika , jego talentów , które umożliwią najbardziej odpowiednie dopasowanie go do powierzanych mu zadań a także tworzeniu spersonalizowanych  ścieżek rozwoju osobistego i zawodowego.


PRZYWÓDZTWO

Identyfikowanie liderów oraz ich wsparcie w celu osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów.


TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIERY

Analiza map zachowań oraz preferowanego środowiska pracy, stanowiąca pomoc w kształtowaniu planu kariery.


OCENA 360 STOPNI

Sporządzenie profilu, w oparciu o wywiady ze współpracownikami, który umożliwia analizę kompetencji pracownika.


KOMUNIKACJA

Zidentyfikowania zdolności i typów komunikacyjnych. 


BUDOWANIE ZESPOŁÓW

Identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu poprzez analizę preferowanych postaw, zachowań i stylów komunikacji jego członków, umożliwiające osiąganie przez zespół ponadprzeciętnych rezultatów.


KSZTAŁTOWANIE RELACJI ZGODNYCH Z KULTURĄ ORGANIZACJI

Identyfikowanie wzorców preferowanych zachowań zgodnych z kulturą organizacyjną, umożliwiające kształtowanie relacji interpersonalnych w ramach organizacji lub zespołu.


ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Identyfikowanie zachowań ludzi w sytuacji zmiany, poszukiwanie liderów zmiany i agentów zmiany.


INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Identyfikowanie zdolności ludzi do rozumienia i kierowania własnymi emocjami oraz emocjami innych osób.


ZARZĄDZANIE STRESEM

Identyfikacja źródeł stresu umożliwiająca zniwelowanie tych czynników i zapobieganie ich powstawaniu.


REKRUTACJA

Tworzenie map służących do benchmarkingu zawodowego oraz kompleksowa analiza profili kandydatów w odniesieniu do stanowiska pracy.


ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Identyfikowanie źródeł konfliktu opartych na odmiennych postawach, zachowaniach i barierach komunikacyjnych, umożliwiające konstruktywne kierowanie konfliktem.


COACHING INDYWIDUALNY ORAZ ZESPOŁOWY

Analiza sytuacji wyjściowej oraz pomoc w sformułowaniu kierunków działania.


II. PRISM SALES DEVELOPMENT

PDS to skuteczny i rozbudowany program skoncentrowany na rozwoju działów sprzedaży. Oparty na diagnostyce PRISM skierowany do firm pragnących zwiększyć swój wynik biznesowy. Program jest dopasowywany do specyfiki i branży organizacji.

Składa się z indywidulanych coachingów i team coachingów oraz szkoleń, których program oparty jest  na spersonalizowanych, zamierzonych celach podnoszących wyniki sprzedażowe danej organizacji oraz na wzmocnieniu pozytywnego wizerunku firmy. 

PRISM DS.:

•   Trafnie diagnozuje  predyspozycje  sprzedażowe handlowców

•   Dopasowuje profil handlowca do profilu klienta

•   Identyfikuje wzory zachowań klientów ich behawioralne preferencje

•   Uczy odpowiednich stylów komunikacji z danym klientem

•   Wspiera strategię skutecznej sprzedaży

III. PRISM INDIVIDUAL COACHING

PRISM ma również zastosowanie w głębokiej personalnej analizie zachowań oraz stylów pracy i komunikacji i tym samym - do indywidulanej pracy coachingowej z Klientem. PRISM jest narzędziem, które wspiera w analizie sytuacji wyjściowej Klienta oraz pomaga w sformułowaniu celu i kierunków działania. 

Wykorzystując mapę PRISM jako bazę wyjściową do procesu coachingowego, tworzymy i przeprowadzamy dla managerów i liderów organizacji, indywidualne sesje coachingowe, w celu wsparcia organizacji jako całości poprzez indywidualny rozwój najważniejszych dla organizacji osób.

Oferuję procesy coachingowe o różnej długości, w zależności od wyznaczonych, wspólnie z Klientem sprecyzowanych celów, prowadzące do jak najlepszego wykorzystania osobistego potencjału kluczowych w organizacji osób.

#

W CZYM MOGĘ CI POMÓC?

Zobacz, w jakich obszarach Ci pomogę.

COACHING


Pytam….Moja misją jest wspieranie innych w ich decyzjach i wyborach życiowych. Swoim Klientom towarzyszę w odkrywaniu, wzmacnianiu a także wykorzystywaniu swojego osobistego i zawodowego potencjału w sposób najbardziej efektywny, za pomocą coachingu. Moja partnerska relacja z Klientami  oparta jest na wzajemnym szacunku , zaufaniu i zrozumieniu. Swoją praktykę realizuję   zgodnie z Kodeksem Etycznym  International Coach Federation (ICF).

Najczęściej Klienci zwracają się do mnie wtedy gdy:

• brakuje im motywacji do działania

• chcą zwiększyć swoje kompetencje biznesowe

• chcą zwiększyć swoje kompetencje osobiste - odkryć i uwolnić swój potencjał, pewność siebie,  odkryć swoje talenty, mocne strony, wzmocnić swoje poczucie własnej wartości

• stoją przed nowymi wyzwaniami i chcą zmaksymalizować swoje działania

• potrzebują wsparcia w obszarze zarządzania swoją karierą /zmiana stanowiska, pracy, wzmocnienie marki osobistej

• nie mają określonych celów bądź chcą je skutecznie osiągać 

• nie mają ustalonej strategii zarządzania  swoją marką osobistą

•mają w planie bądź rozpoczynają nową działalność gospodarczą, nowy biznes

DORADZTWO BIZNESOWE


Zajmuje się planowaniem strategicznym procesów HR, a także ich implementacją i monitorowaniem. Wdrażam dedykowane dla organizacji programy rozwojowe, coachingowe i talentowe, a także programy wspierające sprzedaż. Moje kilkunastoletnie, praktyczne doświadczenie biznesowe ,w tym kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach zarządczych, pozwala mi na efektywną diagnozę problemu z jakim ma do czynienia dana firma.  Znam obszary ryzyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi dlatego z powodzeniem wspieram organizacje w ich eliminacji. 

Prowadzę również szkolenia i warsztaty z zakresu sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania zespołem, motywacji, zarządzania czasem, asertywności oraz z personal brandingu.

Moi Klienci najczęściej zgłaszają się do mnie wtedy gdy:

• mają potrzebę wdrożenia programów rozwojowych do organizacji

• potrzebują wsparcia w zakresie zwiększenia efektywności pracowników 

• potrzebują wsparcia w realizacji celów biznesowych poprzez wprowadzenie elementów „miękkich” do organizacji

• chcą wzmocnić i zwiększyć sprzedaż w swojej organizacji

• mają problemy komunikacyjne i relacyjne w zespole

• chcą zwiększyć zaangażowanie w swoim zespole

Zobacz również PROGRAMY ROZWOJOWE PRISM

PROJEKTY ROZWOJOWE


Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań motywacyjnych, warsztatów wystąpień dla Kobiet. Pomagam i wzmacniam Kobiety w odnalezieniu swojej drogi życiowej i drogi do sukcesu.

 

COACHING W INDONEZJI

Podróże kształcą i kształtują a coaching to podróż. Od 2016 r. organizuję wyprawy coachingowe do Indonezji. To tu, na innym kontynencie gdzie kultura i mentalność jest tak odmienna od naszej poprzez doświadczenie bogactwa kultury,  natury , spokoju i wyjątkowości Indonezji uczymy się siebie, pracujemy ze swoimi przekonaniami i nawykami. 

Wyjazd łączy warsztaty rozwojowe i indywidualne sesje coachingowe, przygodę poznania siebie,  z przygodą  poznania jednego najpiękniejszych zakątków świata.


KORPOMAMA

Czyli jak połączyć laptopa i spotkanie biznesowe z zajęciami dodatkowymi, lekarzem obowiązkami domowymi a przy tym nie zapomnieć o sobie i swoich przyjemnościach? 

KorpoMama to projekt coachingowy skierowany do firm, które szczególnie dbają o swoich pracowników - Kobiety Matki. To projekt, który łączy praktyczne warsztaty z zakresu zarządzania czasem, asertywności, delegowania zadań, poczucia własnej wartości oraz samoświadomości z indywidualnymi sesjami coachingowymi.


SPOTKANIA I WARSZTATY DLA KOBIET

Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań motywacyjnych, warsztatów wystąpień dla Kobiet. Pomagam i wzmacniam Kobiety w odnalezieniu swojej drogi życiowej i drogi do sukcesu.

W ramach projektu rozwojowego W Kobiecym Gronie, którego jestem współpomysłodawczynią, pokazuję jak ważna w życiu każdej Kobiety jest samorealizacja i świadomość siebie. 

Współprowadzę warsztaty coachingowe w ramach projektu  Sexy zaczyna się w głowie, podczas których wspieram Kobiety w budowaniu silnej i autentycznej marki osobistej.

DORADZTWO PERSONAL BRANDING


Każdy z nas jest Marką. Wartości, zaufanie, umiejętności, pasja, spójność i autentyczność a także wzbudzanie emocji sprawia, że nasza Marka jest silna.

Budowanie Marki osobistej to proces długofalowy i wymagający zaangażowania. Proces, na który składa się wiele elementów. Osobisty komunikat, który wysyłamy w świat powinien być spójny, w zgodzie z osobistymi wartościami i przekonaniami. Moim Klientom pomagam  w mądrym zarządzaniu swoim kapitałem i reputacją.

Moi Klienci najczęściej zgłaszają się do mnie wtedy gdy:

 wchodzą na rynek pracy i potrzebują wsparcia w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

 potrzebują wsparcia w zbudowaniu swojej pozycji jako eksperta

 chcą zmienić dotychczasowe stanowisko, miejsce pracy

 potrzebują wsparcia w zakresie zbudowania spójnej strategii marki osobistej

----

Potrzebujesz wsparcia, w którymś z obszarów – zapraszam do KONTAKTU. Wspólnie popracujemy nad wybranym przez Ciebie obszarem.

#

REFERENCJE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pani Karolina jest specjalistką z dużym doświadczeniem o wszechstronnej wiedzy w diagnozowaniu kompetencji pracowników, tworzeniu programów talentowych i rozwojowych dla zespołu. Szybko i trafnie diagnozuje problemy i przedstawia gotowe rozwiązania. (…) Cieszy się dużym zaufaniem oraz sympatią wśród zespołu, partnerów biznesowych oraz klientów.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Profesor Ludwik Synoradzki

Businesswoman & Life

Współpraca z Panią Karoliną Rybus-Przeniosło to czysta przyjemność. 

Pani Karolina jest profesjonalną osobą, pełną empatii i zaangażowania w pomoc  drugiemu człowiekowi. Potrafi dostrzec w człowieku ukryty potencjał, delikatnie go wydobyć i sprawić, że będzie on rozkwitał. Polecam!

Elżbieta Jeznach
Redaktor Naczelna
Magazyn Businesswoman&Life

ikorol

Miałem przyjemność zetknąć się w życiu z kilkoma coachami i mentorami. Niewątpliwie sesje z Karoliną wydały mi się najbardziej skuteczne. Pozwoliły mi spojrzeć z innej perspektywy na kluczowe dla mnie kwestie co przełożyło się na działania i podjęcie nowych wyzwań

Szczerze polecam, spotkania z tak miła, radosną, a przy tym profesjonalną osobą mogą byc tylko początkiem dobrych zmian i decyzji.

Marcin Koziorowski
Prezes Zarządu
ikorol Sp. z o.o.

Dr Barbara Ostrowska

- klientka sesji indywidualnych, uczestniczka wyprawy coachingowej

Po szkoleniach z Karoliną trudno znaleźć lepszego trenera. Potrafi dotrzeć do nawet najbardziej opornych i zamkniętych osób. Jest świetnym słuchaczem i trafnie interpretuje informacje. Jestem bardzo wdzięczna Karolinie za pomoc w odnalezieniu mojego własnego ja. Wyjazd coachowy na Bali mimo moich lęków, okazał się trafiony w 10!. Bardzo dużo nauczyłam się o sobie i własnych potrzebach. Byłam zaskoczona serdecznością i indywidualnym podejściem do mnie. To jest wspaniałe uczucie gdy wiem, że ktoś ciągle mi kibicuje i trzyma za mnie kciuki. Karolina pamięta o wszystkich poruszonych na spotkaniach tematach. Zawsze pyta o rezultaty, przemyślenia, obawy czy lęki. Potrafi trafnie zdiagnozować problem i nazywać rzeczy po imieniu, co wcale nie jest takie oczywiste jakby się wydawało…. 

Jestem bardzo wdzięczna Karolinie za okazaną pomoc! To jest naprawdę niezwykła osoba. Serdecznie polecam szkolenia i coachingi z Karoliną!

ZobaczBali.pl

Z Karoliną Rybus-Przeniosło mieliśmy przyjemność współpracować podczas realizacji warsztatów rozwojowych dla kobiet na Bali w 2016 roku. Zaangażowanie Karoliny, precyzja i przejrzysta komunikacja podczas tworzenia programu wyjazdu ułatwiły organizatorom pracę na miejscu. Jej pełne zaangażowanie oraz profesjonalizm w prowadzaniu warsztatów na Bali, który dopełniała aura wyspy, sprawiły, że dla większości uczestniczek wyjazd okazał się inspirującym czy wręcz przełomowym momentem na ścieżce samorozwoju . Obecnie przygotowujemy kolejny już wyjazd do Indonezji.

Niezależnie od pięknych okoliczności przyrody zaproszenie do indywidualnych sesji na miejscu przez tak profesjonalnych coachów, do których należy Karolina, tworzą wachlarz możliwości, motywacji oraz inspiracji dla każdego uczestnika.

W imieniu ekipy ZobaczBali.pl polecamy Karolinę jako wysoce profesjonalnego coacha, godnego zaufania partnera biznesowego oraz pełną empatii osobę, z którą praca nad projektem daje pełną satysfakcję.

Hania Kalicka
ZobaczBali.pl

Klientka sesji indywidualnych

Karolina jest świetnym coachem, który potrafi słuchać i na podstawie wyciągniętych wniosków i bardzo trafnych obserwacji, nakierowała mnie i dzisiaj na wiele spraw patrzę z odpowiedniego dystansu, którego tak szukałam. Sesje z Karoliną to spotkania z porządną dawką motywacji w niekrępującej atmosferze, do których podchodzi z dużym zaangażowaniem i sercem.

Klientka sesji indywidualnych, uczestniczka wyprawy na Bali

Karolinę miałam okazję poznać podczas jednej z wypraw coachingowych do Indonezji. Przy pierwszym spotkaniu, zastanawiałam się co może kryć za sobą ten szczery , szeroki uśmiech na jej twarzy. Podczas pierwszych warsztatów prowadzonych przez Karolinę przekonałam się, że mam do czynienia z profesjonalistką. Dyplomatyczna, bardzo pozytywna kobiet, i do tego pełna empatii; podczas warsztatów buduje atmosferę zaufania. Idąc za tropem skorzystałam z indywidualnych sesji coachingowych z Karoliną, która pomogła mi zmienić nastawienie do własnego życia, do podejmowanych decyzji i otaczających mnie ludzi. 

Karolina tworząc odpowiednią atmosferę , uważnie wysłuchuje, niczego nie narzuca, odpowiadając na pytania sami dochodzimy do pewnych wnioskow, dojrzewamy do pewnych decyzji  lubo pozostawiamy sobie coś do przemyślenia. Jeśli ktoś się przyłoży i naprawdę będzie chciał coś zmienić w swoim życiu to z pomocą Karoliny z pewnością mu się uda. . Współpraca z karolina to ogromna dawka wiedzy o sobie, inspiracji i motywacji do działania.

Karolina Cwalina

Karolina Rybus-Przeniosło potrafi wspomóc dobrym słowem, ale przede wszystkim wie, jak wydobyć z kogoś jego potencjał.

Cała Ona to spójna marka oparta na wartościach.

Jestem zachwycona współpracą z Karoliną. Już przy kilku wspólnych projektach udowodniła, że jej kompetencje są na najwyższym poziomie. Indywidualnie podchodzi do każdego zaplanowanego działania. Polecam!

Karolina Cwalina
PCC, ICF Coach
Autorka projektów Sukces zaczyna się w głowie  i Sexy zaczyna się w głowie

#

Kontakt

Karolina Rybus-Przeniosło